UITNODIGING

Nascholing

"ADHD IN DE 1,5 LIJN"

 

 Dhr. dr. W.J.M. Brunninkhuis, huisarts

Dhr. Dr. F. Huitema, psychiater

Mw. dr. I. de Vries, apotheekhoudend huisarts en kaderarts GGZ

 

Deze nascholing start met een inleiding in de theorie ADHD en pré-toets. Bespreken huidige standaarden ADHD voor huisartsen (NHG standaard) en de zorgstandaard GGZ 2019. Verder worden de do’s en don’ts behandeld bij het gebruik van diagnostische tools ( DIVA).

Casuïstiek, interactief behandelen van de door de deelnemers en door de sprekers aangeleverde casuïstiek, met praktijkvoorbeelden diagnose en behandeling ADHD volgens de 1e , 1½ alsook 2e lijns benadering.

Tevens uitgebreide uitleg over de opzet nieuwe verwijsstructuur in de ADHD-verwijsstraat, wie, doet wat en wanneer? Het behandeltraject van huisarts naar Sûnenz of 2e lijn en vice versa. Uitleg, bespreken en uitdelen materialen/flowcharts voor een verwijsstraat.

Tot slot de eindtoets met bespreking van de eind-toets.

 

Accreditatie is aangevraagd bij de ABAN bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)), cluster 2   (NVvP,  VVGN) cluster 3 (jeugdarts), apothekers, Verpleegkundig Specialisten (V&VN) en de LV POH-GGZ. 

De tijd die u nodig heeft voor het bijwonen van deze nascholing is gemiddeld 3 uur.

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren