Nascholing "ADHD in de 1,5 lijn"

08 oktober 2020

17:30 - 18:00

Ontvangst

met broodjes en soep

18:00 - 18:45

Deel 1: Inleiding

Inleiding theorie ADHD en Prétoets; bespreken huidige standaarden ADHD voor huisartsen (NHG standaard): Ietje de Vries

Zorgstandaard GGZ 2019 en do's en dont'ts bij het gebruik van diagnostische tools (DIVA), Frans Huitema

18:45 - 19:30

Casuïstiek

Interactief behandelen van de door de deelnemers en door de sprekers aangeleverde casuïstiek. Praktijkvoorbeelden diagnose en behandeling ADHD volgens de 1e, 1,5 alsook de 2e lijnsbenadering: Wim Brunninkhuis, Ietje de Vries, Frans Huitema

19:30 - 19:45

Pauze

19:45 - 20:45

Deel 2

Uitleg, opzet en doelstellingen Verwijsstraat: Wim Brunninkhuis

Casuïstiek, opzet nieuwe verwijsstructuur in de verwijsstraat, wie doet wat en wanneer? Het behandeltraject van huisarts naar Sûnenz of 2e lijn en vice versa: Wim Brunninkhuis, Ietje de Vries en Frans Huitema

Uitleg, bespreken en uitdelen van materialen/flowcharts verwijsstraat: Wim Brunninkhuis, Ietje de Vries en Frans Huitema

20:45 - 21:15

Bespreking eindtoets

Eindtoets, bespreking en wrap-up

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren