​​​​​​​​​

UITNODIGING

Masterclass "ADHD-medicatie"​

22 oktober 2024, Landgoed Limbricht

De farmacotherapeutische behandeling van ADHD, met name de stimulantia methylfenidaat en dexamfetamine, is al jaren onderwerp van discussie en controverse. Discussie over misbruik, verslaving en cognitive enchacement, die uiteraard ook in deze cursus aan bod komen, overschaduwen dan ook nog wel eens het feit de stimulantia een uiterst effectieve behandeling zijn voor patiënten met ADHD, zowel vanuit het medisch als maatschappelijk perspectief.

Wij nodigen u dan ook graag uit voor de interactieve workshop "de farmacotherapie van ADHD"

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Let op: u kunt alleen deelnemen als u voorschrijfbevoegd bent!

Aan deze nascholing zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is aangevraagd voor 2 punten bij de NVK, NVvP, VVGN, Accreditatiebureau cluster 1, Verpleegkundig Specialisten Register en de Openbare apothekers (OA)

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren