Uitnodiging Masterclass 

"ADHD-MEDICATIE"

 

Door Glenn J.H. Dumont, klinisch farmacoloog, universitair docent farmacologie en farmacotherapie aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Zuyd

 

 

De farmacotherapeutische behandeling van ADHD, met name de stimulantia methylfenidaat en dexamfetamine, is al jaren onderwerp van discussie en controverse. Discussie over misbruik, verslaving en cognitive enchacement, die uiteraard ook in deze cursus aan bod komen, overschaduwen dan ook nog wel eens het feit de stimulantia een uiterst effectieve behandeling zijn voor patiënten met ADHD, zowel vanuit het medisch als maatschappelijk perspectief.

Ik nodig u dan ook graag uit voor de interactieve workshop "de farmacotherapie van ADHD"

 

Aan deze nascholing zijn geen kosten verbonden.

Deze nascholing is met 2 accreditatiepunten goedgekeurd door Openbaar Apothekers (OA) , Accreditatiebureau cluster 1, NVvP, NVK, VVGN, Verpleegkundig Specialisten Register

 

 

Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Medice B.V.

 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren