Uitnodiging Masterclass 

"ADHD-MEDICATIE"

 

Door Glenn J.H. Dumont, klinisch farmacoloog, universitair hoofd docent Klinische farmacologie en farmacotherapie Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, senior wetenschappelijk adviseur ADHD-centraal en directeur van Dumont praktische psychofarmacologie. Hij specialiseert zich in de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de klinische praktijk.

 

 

 

De farmacotherapeutische behandeling van ADHD, met name de stimulantia methylfenidaat en dexamfetamine, is al jaren onderwerp van discussie en controverse. Discussie over misbruik, verslaving en cognitive enchacement, die uiteraard ook in deze cursus aan bod komen, overschaduwen dan ook nog wel eens het feit de stimulantia een uiterst effectieve behandeling zijn voor patiënten met ADHD, zowel vanuit het medisch als maatschappelijk perspectief.

Ik nodig u dan ook graag uit voor de interactieve workshop "de farmacotherapie van ADHD"

 

Aan deze nascholing zijn geen kosten verbonden.

Deze nascholing is met 2 accreditatiepunten aangevraagd voor Openbaar Apothekers (OA) , Accreditatiebureau cluster 1, NVvP, NVK, VVGN, Verpleegkundig Specialisten Register

 

 

Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Medice B.V.

 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren